Planning

Puppy's

Rasbeschrijving


 

Show

Nieuws | News

Herinnering

Links

 

Contact

 

Onze werkwijze

In aanmerking komen voor een pup uit onze kennel

Wij zijn erg voorzichtig als het gaat om een pup te verkopen aan een nieuwe eigenaar.
Als u bij ons in aanmerking wilt komen voor een pup of een pup wilt reserveren , zijn dit onze werkwijze.

Stap 1 : eerste contact tussen koper en fokker

De nieuwe puppy koper benadert ons via telefoon, email of het intake formulier te hebben ingevuld. Als nieuwe geïnteresseerde ons benaderen via telefoon of email vragen wij altijd voor we verder dieper op gesprekken in gaan  het intake formulier in te vullen.

Wij krijgen enorm veel aanvraag voor puppy’s. Aangezien wij hobby matige fokkers zijn en GEEN FABRIEK! Hebben wij dus af en toe eens een nestje met pupjes. Maar de aanvraag is vele malen groter dan wij kunnen leveren. En omdat er zoveel vraag naar is moeten wij ook een onderscheid gaan maken, daar wij ook buiten deze prachtige hobby een privé leven hebben. Dit houd in dat wij van de mensen ook verwachten dat ze hun huiswerk doen vooraf ze een hondje willen aanschaffen. Wij willen dat mensen zich serieus gaan verdiepen in ons en in het ras de Bichon Frise.

Wat houdt hobby fokken nu voor ons en wettelijk in?

Wij halen onze begin informatie uit voorwerk van de geïnteresseerde puppy koper :
Soms halen wij al wat informatie die wij nodig hebben van klanten uit een voorgaand telefoon gesprek tussen de klant en ons. Maar aangezien wij geen honden via de telefoon verkopen willen wij altijd mensen in het echt ontmoeten natuurlijk. Voordat we mensen uitnodigen bij ons thuis te komen moeten mensen van ons toch ook echter wat stappen ndernemen. Zoals het invullen van een intakeformulier.
Na dat wij dit hebben ontvangen van de nieuwe geïnteresseerde puppy kopers maken wij al een voorselectie. In de voorselectie kijken wij naar de informatie die wij hebben gekregen van de geïnteresseerde puppy kopers. Bij verdere vragen die wij hebben aan de nieuwe puppy eigenaren wordt dan ook contact gezocht via email of telefoon.

In dit intakeformulier komen een aantal dingen aan bod zoals uw gegevens, maar ook uw wensen van uw toekomstige hondje. Denk hierbij aan het geslacht van de pup. Tevens kijken we naar uw woon- en gezinssituatie en uw ervaring met honden.

Waar zoeken wij naar in een toekomstige nieuwe puppy eigenaar voordat er dieper word ingegaan om mensen uit te nodigen bij ons thuis?

Stap 2: kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek wordt altijd bij ons thuis gevoerd. Wat komt hier aan bod?

Stap 3: Vervolg op eerste kennismakingsgesprek

Na het eerste kennismakingsgesprek gaan beide partijen in overleg of ze in de toekomst een hondje willen kopen of verkopen. Na dit kennismakingsgesprek wordt er een terugkoppeling gemaakt en een conclusie getrokken. Er wordt eventueel een vervolgafspraak gemaakt via telefoon of mail. Zodat we van beide kanten nog eventueel verdere vragen kunnen stellen.

Wanneer van beide kanten geen vragen meer zijn, en we hebben allebei een goed gevoel over de koop van de pup, dan worden de gegevens van de nieuwe puppykopers genoteerd.
Daarna komt U op de wachtlijst voor een toekomstige pup te staan (mochten we op dat moment geen pups beschikbaar hebben). Op het moment dat de pups geboren zijn, zullen we als fokker hierover de mensen informeren.

Stap 4: Pups beschikbaar/ pups geboren

Als we nog pups beschikbaar hebben op dat moment, wordt er gekeken naar de juiste combinatie van pup en gezin.
Op het moment dat de pups geboren zijn, zullen we als fokker hierover de mensen informeren.

Stap 5: Reservering pup

Dit gaat gepaard met een tweede huisbezoek bij ons thuis om naar de pups te komen kijken.
Bij dit tweede huisbezoek en gesprek bespreken wij de ontwikkelingsfase van de hond. Zoals wat u kan gaan verwachten in de pup zijn ontwikkelingsfase van gedrag.

Op het moment dat er beschikbaarheid is, maken we een afspraak om de pups te komen bezichtigen (vanaf 3/4 weken). Omdat de pups nog wel erg jong zijn en nog niks zegt over het karakter, kan er wel een voorlopige reservering plaatsvinden. Een definitieve reservering kan pas nadat wij een goede kijk hebben op het karakter van de pup (tussen 5/8 weken).

Op het moment dat er een voorlopige reservering plaats vindt, betekent dit dat u ook akkoord bent gegaan met onze voorwaarden. En vragen we op dat moment een aanbetaling. Op het moment dat we een aanbetaling ontvangen, krijgt u schriftelijk of via de email een overeenkomst/contract voor reservering, aanbetaling van pup en verzorgingspakket.
Bij een directe contante betaling krijgt u per direct een overeenkomst/contract voor reservering, aanbetaling van pup en verzorgingspakket.

De aanbetaling via de email dient binnen 7 werkdagen na dagtekening van deze email te zijn voldaan. Na deze periode komt de tijdelijke reservering te vervallen voor in aanmerking te komen van 1 van de pups uit het nestje wat wij op dat moment hebben.

Voor het ophalen van de pup worden er op die dag afspraken gemaakt. Ook bespreken wij het eerste  jaar wat u zal ervaren met uw pup.  


Wat houdt nu de voorlopige reservering voor u en ons in? 

Een voorlopige reservering wordt altijd rond de periode van de leeftijd van de pup op 3 a 4 weken gedaan. Zodat wij , net als u een kleine zekerheid hebben dat de pup een baasje op het einde van zijn vertrek heeft.

En waarom een een voorlopige reservering en niet een definitieve reservering?

Even een diepere uitleg waarom een voorlopige reservering is omdat de pups te jong zijn voor een karakter bepaling vast te stellen. Wat er gebeurt in deze periode van 0 tot en met 3 weken fase staat hier onder uitgelegd.

Van 0-2 weken fase noemen ze de "slaap-en eetfase"‚ ook wel vegetatieve- of neonatale fase genoemd.
Slaap- en eetfase (neonatale of vegetatieve fase)
In deze periode heeft de pup nauwelijks aandacht voor zijn omgeving. Hij doet weinig meer dan slapen en eten met andere woorden, overleven. Zijn hersenen en zintuigen zijn volop in ontwikkeling. Natuurlijk is hij zich min of meer bewust van zijn omgeving en wel volop in ontwikkeling. Natuurlijk is hij zich min of meer bewust van zijn omgeving en wel door geur op te nemen en te herkennen en hij is gevoelig voor temperatuurwisselingen, pijn en aanraking. Doordat de geur direct na de geboorte al functioneert, is het belangrijk om de pup in deze fasen al in contact te brengen met mensen en hun geur als een eerste aanzet tot socialiseren.

Van 2-3 weken noemen ze de ’’overgangsfase’’
Overgangsfase
De ogen en oren zijn open gegaan en de pup begint te reageren om zijn omgeving. De eerste gedragspatronen, vooral in het spel met nestgenoten, worden zichtbaar.

Nu u weet wat er een klein beetje in deze weken in ontwikkeling van een pup gebeurdt, kunt u ook wel begrijpen dat wij als fokker dan nog geen goede kijk hebben over de ontwikkeling van de karaktertjes van de o zo jonge pups. Daarom kunnen wij ook in deze periode geen toezeggingen gaan doen of straks de pup werkelijk bij u gezin leven past met zijn of haar karakter.
Bij de definitieve reservering is er bij ons als fokker al weken gekeken door middel van puppy testen hoe de pups zijn gaan ontwikkelingen in hun energie en karaktertjes.

Puppytesten worden uitgevoerd wanneer de pups nog bij de moederhond zijn. Het doel is het karakter van de pups te bepalen. Op deze leeftijd is de invloed van opvoeding nog minimaal, dus verschillende karaktereigenschappen kunnen goed worden bepaald. Wanneer een nieuwe eigenaar een pup kiest (of wanneer de fokker pups toewijst) , is het belangrijk dat hij/zij weet wat voor karakter verwacht kan worden. Hier kan de opvoeding op worden afgestemd. Bovendien is de kans op “mis-matching” (de hond past niet bij de baas) bij geteste pups een heel stuk kleiner dan wanneer de pups niet zijn getest.

Waarom geen eerdere voorlopige reservering op een pup dan 3 a 4 weken?
Zodra de puppy’s geboren zijn, moeten de puppy’s en de moederhond de eerste 3 a 4 weken veel rust hebben en in een stres vrije periode zich begeven. In deze periode moeten wij helaas het bezoek van mensen en andere dieren de eerste 3 a 4 weken weren om besmetting te voorkomen. In deze periode zijn de puppy’s namelijk erg kwetsbaar. Wij doen er alles aan om de gezondheid van onze pups en moederhond te behartigen.

Let op !!
Wij geven altijd aan bij de nieuwe puppy kopers dat de eerste keuze van een pup altijd per nest voor de fokker zelf is gereserveerd.

Stap 6 : Extra bezoekje wel of niet?

Nieuwe puppy kopers kunnen nog eens bezoekje aan ons plegen nadat de pups 7 weken oud zijn. Zodat er als nog nodig is een definitieve keuze kan vallen op een specifieke pup.

Omdat wij ook telefonisch contact blijven houden met de nieuwe puppy kopers, houden wij ze ook altijd op de hoogte over de ontwikkelingen van de karaktertjes. Vele kopers leggen soms het vertrouwen in onze handen en willen dat wij de keuze voor hun maken, welke pup er bij hun gezin het beste past. Hierdoor kan er dus ook een definitieve reservering plaats vinden aan de telefoon. Met als terugkoppeling een bevestiging via email of telefoon dat de pup na keuze voordat gezin dan definitief gereserveerd is.

Stap 7 : Ophalen van de pup

Hoe gaat het verder in zijn werk bij ons met het ophalen van de pup.

In het boekje kom je het volgende tegen :

Stap 8 : Terug koppeling

Als de pup door u is mee genomen maken wij altijd de afspraak dat we elkaar even de aankomende tijd elkaar op de hoogte houden over hoe het met de pup ging en gaat. Hier in komen soms nog wat vragen naar boven voor ons als fokker natuurlijk te beantwoorden en te helpen waar wij kunnen. Ook wordt er na de begin dagen ook altijd in contact gestaan met de nieuwe eigenaren van de hondjes. Zodat wij en hun altijd op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen het ras en de welvaart van de hond.
    
Al onze puppen worden verkocht met: