Planning

Puppy's

Rasbeschrijving


 

Show

Nieuws | News

Herinnering

Links

 

Contact

 

Nieuws 2024

Nederlands English
14 april 2024
Vandaag dogshow Rijnland in Hazerswoude, Yanviol Romy Schneider (breeder: Ольга Янковская) mee in puppyklas, veel belovend 1, beste puppy en Rijnland Puppy Star 2024.
Keurmeester: Tatjana Urek (SI), in ere ring helaas niet geplaatst.
Lady Vanya Bad & Boujee Paradise aka Vayen (breeder: Katarzyna Leśniak) zeer goed
Keurmeester: Hildeward Hoenkerken (NL)
April 14th, 2024
Today dogshow Rijnland in Hazerswoude, Yanviol Romy Schneider puppyklas, very l 1, best puppy and Rijnland Puppy Star 2024.
Judge: Tatjana Urek (SI), in main ring not placed.
Lady Vanya bad and Boujee Paradise aka Vayen, very good.
Judge: Hildeward Hoenkerken (NL)
Romy en Vayen op de Dogshow Rijnland in Hazerswoude (15-04-2024) Romy op de Dogshow Rijnland in Hazerswoude (15-04-2024) Vayen op de Dogshow Rijnland in Hazerswoude (15-04-2024)

13 april 2024

De 13e met Romy examen puppy cursus behaald met goed resultaat.

April 13th, 2024

Passed the puppy course exam on April 13th with Romy with good results.

Romy legde haar puppycursus examen met goed resultaat af (13-04-2024)

21 maart 2024
Echo laten doen bij Tajna en Missy. Missy is helaas leeg gebleven dus proberen we dat in het najaar nog een keer. Bij Tajna hebben we maar 1 pup gezien, hopen dat die gezond geboren wordt.
March 21st, 2024
Had an ultrasound done at Tajna and Missy. Unfortunately, Missy remained empty, so we will try again in the fall. With Tajna we have only seen 1 puppy, we hope it will be born healthy.

17 maart 2024
Hondenshow Weelde (BE).
Vayen zg. Keurmeester: Laurent Heinesche.
Romy haar eerste show, veelbelovend. Ze liep super goed met haar 5 maandjes maar de keurmeester vond haar niet vrouwelijk genoeg en te dik. Keurmeester: Eva de Wine (B)
March 17th, 2024
Dogshow Weelde (BE).
Vayen zg. Judge: Laurent Heinesche.
Romy her first show, promising.
She did very well at 5 months old, but the judge thought she was not feminine enough and too fat.
Judge: Eva de Wine (B).

26 februari 2024
24 t/m 26 februari heeft Tajna een romantische date gehad met Henkie.
February 26th, 2024
From February 24 to 26, Tajna had a romantic date with Henkie.
pups verwacht van Tajna en Henkie

18 februari 2024
18 februari heeft Missy een romantische date gehad met Sjernezel, het lange wachten is begonnen.
February 18th, 2024
On February 18, Missy had a romantic date with Sjernezel, the long wait has begun.
pups verwacht van Missy en Sjernezel

7 februari 2024
De kennel award op derde plaats geëindigd omdat ik maar twee x met een zelf gefokte Bichon heb geshowd, Missy. Missy zelf op de 10e plaats, nog een goed resultaat met maar twee shows. En natuurlijk m'n topper, Vayen, als eerste geëindigd in de wow competitie 2023, ze mag nu officieel het winner of winners 2023 dragen en wordt ook op de stambomen van haar kinderen vermeld.
February 7th, 2024
Ended up in third place for the kennel award because I only showed a home-bred Bichon twice, Missy. Missy herself in 10th place, another good result with only two shows. And of course my winner, Vayen, finished first in the 2023 wow competition, she can now officially wear the winner of winners 2023 and is also mentioned on the family trees of her children.
Vayen eerste geworden in de WOW competitie 2023 Missy 10de geworden in de WOW competitie 2023 Kennel 3de geworden in de WOW competitie 2023

22 januari 2024
Eindelijk na een lange reis is ze thuis, om 4.20 gearriveerd.
January 24th, 2024
Finally after a long journey she is home, arrived at 4:20 am.

vlag Wit-RuslandYanviol Romy Schneidervlag Wit-Rusland
Romy is gearriveerd!

Nieuws 2023

Nederlands English
Klik hier om het nieuws van 2023 te lezen. Click here to read the news of 2023.