Planning

Puppy's

Rasbeschrijving


 

Show

Nieuws | News

Herinnering

Links

 

Contact

 

Nieuws 2022

Nederlands English
9 november 2022
Vandaag jaarlijkse ecvo oogtest Tajna gelukkig weer vrij.
November 9th, 2022
Today the yearly ecvo eyetest Tajna, she tested free again.

5 november 2022
Show Bleiswijk.
Vayen veel belovend 1, Beste puppy, in ere ring helaas niet geplaatst.
Keurmeester: Mw. M. Van Veluw
November 5th, 2022
Show Bleiswijk (NL).
Vayen best puppy, in main ring not placed. Judge: Mw. M. Van Veluw
 
Hondenshow te Bleiswijk, 5 november 2022Hondenshow te Bleiswijk, 5 november 2022

6 oktober 2022
Na even op de wachtlijst gestaan te hebben voor een mooie reu met goed pigment werd 11 augustus 2021 Lennox Hascikova geboren.
October 6th, 2022
After being on the waiting list for a nice male with good pigmentation, August 11, 2021 Lennox Hascikova was born.
Lennox Hašcíková
Na vele foto’s en filmpjes werd Lennox eind december 2021 gebracht door een courier.
Een mooie, leuke stevige reu en goed gepigmenteerde hond. Vaak geshowd en in korte tijd Nederlands Jeugd Kampioen geworden en heeft nu nog maar 1 CAC nodig voor zijn Nederlands kampioenschap.
 
Lennox is getest op Embark, doofheid, hij is beiderzijds horend, ogen ook ok en na 1 jarige leeftijd getest op patella luxatie.
Tot mijn grote verbazing en schrik is hij getest op Patella luxatie 2 aan beide benen.
Ik heb dit aan de fokker gemeld omdat ik een fokkers prijs heb betaald voor een dekreu. Maar deze zei, Ow je kan gewoon fokken met patella 2, hij heeft genoeg andere kwaliteiten.
 
Wij fokken ALLEEN met vrije honden dus een patella 2 aan beide benen nog wel, is een no go. Op aanvraag van de fokker een her test gedaan en daaruit kwam Patella 1 in erge graad aan beide benen. De eerste test is leidend voor het Nederlands stamboek en is ook gedaan door een bekende orthopeed en aangewezen en goedgekeurd door de Raad van Beheer.
 
Na een viertal keren de fokker benaderd te hebben en alleen maar teksten te horen kreeg als, het is niet erfelijk (wat patella wel is), hij heeft genoeg andere kwaliteiten dus je kan gewoon fokken, en Ow hier in Slowakije fokken we gewoon met patella 2 . ………. Geen enkele vorm van compensatie, ok ik hoef geen nieuwe pup en hoef ook m’n geld niet terug, maar enige vorm van compensatie was wel op zijn plaats aangezien ik een dekreu heb gekocht en fokkers prijs betaald heb, een reu waar ik nu niets aan heb. Ik heb hem dus ook direct terug getrokken uit mijn kennel.
 
Ik wilde dit toch delen en vooral beginnende fokkers waarschuwen om op papier te laten zetten wat te doen in geval van Patella, ik heb heel veel geld in deze hond gestopt en heb nu niets.
 
Lennox woont nu bij bij Marcel en Ingrid.
After many photos and videos, Lennox was brought by a courier at the end of December 2021. A beautiful, nice sturdy male and well pigmented dog. Shown often and became Dutch Youth Champion in a short time and now only needs 1 CAC for his Dutch Championship.
 
Lennox has been tested for Embark, deafness, he has both hearing, eyes, also ok and after 1 year of age tested for patella luxation
To my great surprise and shock he was tested for Patella luxation 2 on both legs.
I reported this to the breeder because I paid a breeder's price for a stud. But this one said, Oh you can just breed with patella 2, he has plenty of other qualities.
 
We ONLY breed with free dogs so a patella 2 on both legs is a no go. At the request of the breeder a retest was done and Patella 1 came out in a bad degree on both legs. The first test is subject to the Dutch studbook and was also done by a well-known orthopedist and designated and approved by the Raad van Beheer.
 
After approaching the breeder four times and only getting texts like, it's not hereditary (which patella is), he has enough other qualities so you can just breed, and Ow here in Slovakia we just breed with patella 2 . ……. No form of compensation , ok I do not need a new puppy and do not need my money back , but some form of compensation would have been in order because I bought a stud dog and paid the breeder 's price, a dog that now is useless to me as a breeding dog. So I immediately withdrew him from my kennel.
 
I wanted to share this and especially warn novice breeders to put on paper what to do in case of Patella, I have put a lot of money into this dog and now have nothing.
 
Lennox lives at Marcel and Ingrid now.
Lennox Hašcíková pedigree Lennox Hašcíková PL resultsLennox Hašcíková 2nd PL results

10 september 2022
Vandaag is Vayen bij ons komen wonen.
10th September, 2022
Today Vayen moved in with us.
Lady Vanya Bad & Boujee Paradise

31 augustus 2022
Vandaag Lollie en Lennox ECVO oog onderzoek gehad, beiden vrij.
31st August, 2022
Today Lollie and Lennox had their ECVO examination, both tested free.

27 + 28 augustus 2022
Dogshow Rotterdam.
27ste keurmeester de heer S. Rooney
Missy beste jongste puppy en Lennox uitmuntend 1 en reserve cac.
28ste keurmeester Dhr W. Wellens
Deze dag alleen Lennox mee en weer uitmuntend behaald en reserve cac en is daarmee Nederlands jeugd kampioen geworden!
August 27th + 28th, 2022
Dog show Rotterdam.
27th judge Mr. S. Rooney
Missy best youngest puppy and Lennox excellent 1 and reserve cac.
28th judge Mr W. Wellens
This day I showed only Lennox and again he achieved excellent and reserve cac and became Dutch youth champion!
 
Lennox Kampioen! Dogshow Rotterdam, 28 augustus 2022

7 augustus 2022
Vandaag show in Apeldoorn , clubmatch EGCN, keurmeester: Tiina Taulos ( Fi).
Lennox Hascikova U2 en Mio Manana de Las Piedras Preciosas beste jongste pup en mocht naar de ere ring, ere ring helaas niet geplaatst, trots op m’n baby en uiteraard ook op Lennox.
August 7th, 2022
Today show in Apeldoorn, clubmatch EGCN, judge: Tiina Taulos ( Fi).
Lennox Hascikiva U2 and Mio Manana de Las Piedras Preciosas best minor puppy, in main ring not placed, but Proud on my baby and Lennox.
Missy

3 juli 2022
Show te Utrecht met Lennox Hascikova, Uitmuntend 1 en beste jeugd reu, trots op m’n vent. ��
Keurmeester: de heer Hildeward Hoenkerken
July 3rd, 2022
Show in Utrecht with Lennox Hascikova, Excellent 1 and best youth male, proud of my guy. ��
Judge: Mr. Hildeward Hoenkerken
Lennox

4 juni 2022
Eerste show Lennox, de Holland cup show in Gorinchem, een zeer goed helaas, maar was een goed leermoment voor m’n ventje. Trots op hem. ��
June 4th, 2022
First show Lennox, the Holland Cup show in Gorinchem, a very good unfortunately, but was a good learning moment for my boy. Proud of him ��

4 mei 2022
Met Lollie en Lennox voor de BAER test geweest. Beide honden horend.
Lollie ook op patella luxatie getest: Patella vrij 0/0
May 4th, 2022
Went for the BAER test with Lollie and Lennox. Both dogs are hearing.
Lollie also tested for patellar luxation: Patella free 0/0

Lotus

Nieuws 2021

Nederlands English
Klik hier om het nieuws van 2021 te lezen. Click here to read the news of 2020.